De training ‘Spelen met je Kind’

Elke ouder kent moeilijke momenten in de relatie met zijn of haar kind. Bijvoorbeeld als de ouder besluit om boodschappen te gaan doen en het kind moet mee en wil dat niet, als een kind perse iets wil hebben en het is er niet, als een kind onaardig doet tegen andere kinderen of als een kind een driftbui heeft.
samenwerken-met-kinderen-01
In de training ‘spelen met je kind’ leren ouders hoe ze een relatie op kunnen bouwen met hun kinderen, zodat ze weer trots kunnen zijn op zichzelf en op hun kinderen.

Meestal gaan volwassenen ervan uit dat een kind met hen moet samenwerken. In deze training krijgen ouders de kans om te onderzoeken wat er gebeurt als zij met hun kind samenwerken.

Kinderen en ouders, zijn met elkaar verbonden. Ze hebben deze verbinding nodig, om na te kunnen denken, om aardig te kunnen zijn, om contact te maken en om relaties aan te gaan.

In deze training biedt Kokumu instrumenten aan om een gezonde relatie met kinderen op te bouwen, te ondersteunen en eventueel te herstellen.

Het programma bestaat uit:

• Individuele coaching
• Groepsbegeleiding

Individuele Coaching

Gedurende 8 weken komen ouder, kind en coach van Kokumu een uur per week, bij elkaar om te spelen. De begeleider van Kokumu coacht de ouder om het kind te volgen in zijn/haar spel. In dat uur leert de ouder de volgende instrumenten gebruiken:

Speciale speeltijd
Een volwassene maakt tijd vrij (tussen 5 minuten en een uur) waarin hij/zij alle aandacht richt op het kind. Het kind kan dan alles doen waar het voor kiest, binnen de grenzen van veiligheid en redelijkheid. Dit eenvoudige instrument helpt om een sterke ouder-kind relatie op te bouwen. Dit spelen brengt ouder en kind dichter bij elkaar.

Spelend luisteren
De volwassene neemt in het spel de minst krachtige rol in. De volwassene merkt op waar het kind om moet lachen, zorgt ervoor dat het kind nog meer moet lachen en moedigt het kind aan om de meer krachtige rol te spelen. Gelach en plezier geeft kinderen zelfvertrouwen en het helpt ouders om zich dichtbij hun kind te voelen.

Grenzen stellen
De volwassene neemt de verantwoording om gedrag te stoppen dat pijnlijk of onnadenkend is, zonder het kind de schuld te geven of pijnlijke acties te ondernemen naar het kind toe. Wanneer het kind gevoelens over de gestelde grens heftig uit, blijft de ouder dichtbij. De ouder biedt nabijheid aan, omdat luisteren naar gevoelens het vermogen van het kind om weer helder na te denken, zal herstellen.

Blijf en luister
De ouder blijft dicht bij het kind dat zijn emoties laat zien door te huilen, een driftbui, beven of een woedeaanval. De volwassene luistert en staat het kind toe om de pijnlijke gevoelens te uiten die ervoor hebben gezorgd dat het oordeel van het kind onhelder is. Als het kind klaar is, kan het kind de zorg van de ouder voelen en kan dan ontspannen, leren en spelen.

Aandacht naar buiten
Als een kind boos is en luisteren geen optie is, dan helpt de volwassene het kind door de aandacht van het kind buiten de boze gevoelens te plaatsen. Richt zijn/haar aandacht op een vrolijke activiteit, waarin hij/zij betrokken wordt en die zinvol is. Dit instrument is een aanvulling op het diepe emotionele bevrijdingswerk dat door de andere instrumenten ondersteund wordt. Dit werkt heel goed, in een moeilijke situatie als een korte termijn oplossing.

Groepsbegeleiding

De ouders die met hun kind leren spelen gaan naar een oudergroep ter ondersteuning van de nieuwe aanpak.

De groep bestaat uit maximaal 10 ouders en minimaal 5 ouders die elke maand bij elkaar komen om uit te wisselen over de mooie en moeilijke momenten met hun kind. Zij leren de vaardigheid “Kracht van luisteren” waardoor ze zonder oordeel naar de verhalen van elkaar kunnen luisteren. Hierdoor ontstaat er ruimte om van eigen ervaringen te leren en om denken, gevoelens en doelen opnieuw te waarderen.

Thema’s die aan de orde komen hebben te maken met vragen, zorgen en twijfels, van ouders, zoals het stellen van grenzen, het slapen van een kind, kinderen met driftbuien en kinderen die een ander pijn doen. Een coach van Kokumu leidt de groep en begeleidt de ouders.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een aantal boeken en artikelen aanschaffen. Na elke bijeenkomst krijgen ouders een artikel mee om te lezen. Kokumu adviseert een aantal boeken en artikelen. (Voor titels klik hier)

Veel van de informatie uit deze literatuur zal in de training aan de orde komen.

De groep komt 8 keer bij elkaar.

Kosten:

Kosten “Spelen met je kind” € 300.